3D laserové skenovanie

Naše pokročilé snímače a softvérové technológie vám umožnia zachytiť a rekonštruovať objekty do podoby detailného 3D modelu. 

Digitálizácia priestoru v najvyššej kvalite

v najvyššej kvalite 

3D skenovanie predmetov vám umožňuje mať digitálnu kópiu vašich fyzických objektov v najvyššej kvalite. Bez ohľadu na to, či potrebujete vytvoriť 3D modely pre architektúru, medicínu, priemysel alebo herný priemysel. 3D skenovanie vám poskytuje presné, detailné a vysokej kvality reprezentácie vašich objektov.

Digitálna kópia fyzických objektov

pozrite si proces zachytávania fyzických objektov 

Sledujte ako moderné snímače a softvérové technológie dokážu transformovať reálne objekty do presných a detailných digitálnych 3D modelov.

Prehrať video
Prehrať video
Prehrať video

Benefity služby

Vysoká presnosť merania

Celková presnosť merania závisí od skenovacieho zariadenia a priestorových požiadaviek. Naskenované údaje v podobe mračna bodov sú spracované do výkresovej dokumentácie alebo do BIM modelu.

Minimalizácia zberu dát až o 98% oproti klasickým metódam merania

Výhodou laserového skenovania je jeho presnosť a rýchlosť zberu dát. Využitie nachádzame hlavne v komplikovaných a ťažko prístupných stavbách ako sú budovy historického charakteru, ťažko prístupne suterény alebo krovy.

Rýchlosť skenovania

Laserové skenery môžu rýchlo zbierať veľké množstvo údajov o okolitej scéne alebo objekte, čo je užitočné pri projektovaní, modelovaní a rôznych iných aplikáciách.

Objavte portfólio našich služieb - 3D laserové skenovanie

Mračno bodov realizované pomocou 3D skenera predstavuje najpresnejšou metódou zberu dát. Touto metódou dokážeme naskenovať akýkoľvek priestor bez ohľadu na svetelné podmienky, materiálové zloženie alebo komplikovanosť priestoru.

Kombináciou mračna bodov alebo 3D modelu dokážeme posúdiť kolízne situácie už vopred. Na základe plánovaného trasovania inžinierkych sieti a podkladov zo skenovania skutkového stavu sme schopní presne… čítať viac.

Mračno bodov predstavuje úniverzálny podklad pre rôzne technické profesie. 
Na základe definície klienta spracuje základné pohlľady a pomocné rezy
s milimetrovou presnosťou vo… čítať viac.

BIM a CAD reprezentujú dva odlišné prístupy pre návrh stavieb a dokumentáciu. Podkladom pre CAD/BIM projekciu sú naše mračná bodov – point cloud. CAD projektovanie predstavuje zhotovenie elektronickej dokumentácie z 2D grafických prvkom s výstupom vo formáte DWG/DXF. Výstupom pre klienta su pôdorysy, rezy, pohľady, detaily.  BIM modelove reflektuje moderné požiadavky trhu a predstavuje komplexný informačný model stavby v 3D projekcii. Výhodou BIM modelovania je komunikáciu medzi zainteresovanými stranami.

Našim zákazníkom
dodáme

Farebné zaregistrované skeny buď lokálne alebo umiestnené na pozícii JTSK, resp. JTSK 3.

Formáty dodávaných skenov: fws, lsproj, pts, ptx, pod, e57.

formáty vhodné aj pre import bodov do PDMS.

v prípade potreby dodáme aj CA

Nezáväzná konzultácia ZADARMO

Referencie

Pavol Pastorčák

Architekt

Výborná spolupráca na profesionálnej úrovni. 3d prehliadky využívame na prezentáciu našich úspešných realizácií interiérov. Určite odporúčam.

Služba

Ukážte svojím klientom realitu v podobe jednoduchej 3D virtuálnej prehliadky alebo 360° fotografii
Návrat hore

Pôsobíme na celej SR

Pôsobíme v rámci celého Slovenska

Dodanie už do 48 hodín

Kontaktné
údaje

Ing. Róbert Vaško